Next step publieks-/ zakelijke ontwikkeling Festival Circolo

partner:
Stichting Briantelli
 • fase
  afgerond
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  22 augustus 2019
 • investering:
  €64.200,-
 • Type project:
  ontwikkel project
 • locatie:
  Tilburg
 • totale begroting:
  €214.200,-

Circusfestival Festival Circolo doet in 2019 en 2020 onderzoek naar de mogelijkheden en kansen om naast de gebruikelijke outdoor editie, een indoor festival in de oneven jaren te realiseren in Tilburg.  De vervolgstap kent als door te ontwikkelen pijlers (inter)nationale profilering en verdere versterking van de Brabantse circusbiotoop. Met de verhuizing in 2018 naar Tilburg werd in het kader van een eerder Brabant C-project een aanzet gegeven om meer publiek te bereiken, en maatschappelijk en financieel draagvlak te versterken. Het verwerven van een plek in de nieuwe omgeving kost meer tijd dan verwacht dus wordt via marketing, sponsorships en programmering dynamisch doorgewerkt aan het bereiken van de doelstelling om in de komende 3 jaar één van de vijf belangrijkste circusfestivals van Europa worden. Met een internationale en met name ook nationale programmering, en meer dan 25.000 bezoekers.

Festival Circolo werd voor het eerst georganiseerd in 2007, op landgoed Velder in Liempde. Bij deze editie had het festival 9 tenten, 80 voorstellingen en zo’n 9000 bezoekers. Tot nu toe haalde Circolo de gezelschappen vooral uit het buitenland omdat het Nederlandse circusaanbod nog vrij beperkt was. In 2007 begonnen de Nederlandse Circusopleidingen en het festival gelijktijdig om circus in Nederland op de kaart te krijgen. In 2018 verliet Circolo het landgoed in Liempde en streek neer in het Tilburgse Leijpark. Inmiddels is Circolo uitgegroeid tot een festival waar 20.000 bezoekers hun hart kunnen ophalen met daverende voorstellingen.Het festival is een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. In 2019 wordt de eerste indoor-editie van het festival georganiseerd in verschillende theaters in podia. Dit is de start van een biënnale opzet van het festival, waarbij het festival wisselend buiten in tenten en binnen in de theaters plaats gaat vinden.

Het festival spreekt een breed publiek aan door een grote diversiteit aan voorstellingen van gezelschappen uit het binnen- en buitenland. Daarnaast fungeert Circolo ook als showcase en internationaal platform voor artiesten, programmeurs, beleidsmakers en iedereen die zich met circus bezighoudt. Door middel van het programma wil Circolo aandacht geven aan artistieke vernieuwing en daarmee een hoge mate van exclusiviteit voor Nederland vormen. Het festival biedt ook kansen aan nieuwe talenten, waaronder studenten van circusopleidingen ACaPA in Tilburg en Codarts in Rotterdam. Het festival heeft ook een zakelijk profiel, waar het plaats biedt aan vergaderingen van (inter)nationale netwerken, seminars en andersoortige professionele ontmoeten zoals showcases voor het werkveld. Circolo adviseert theaters en festivals bij hun circusprogrammering, van grote internationale producties tot acts van jong talent. Met provinciale en (inter)nationale partners werken ze intensief aan talentontwikkeling en vernieuwing van het circus in Nederland. Circolo wil actief bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van Tilburg als stad van performing arts.

Met een eerste indoor-editie van Festival Circolo in 2019 wordt af gestapt van de biënnale opzet. Dit zorgt voor meer continuïteit naar het publiek. De samenwerking met de theaters, maar ook (straat)circusactiviteiten in de Tilburgse binnenstad biedt kansen om nieuwe publieksgroepen te bereiken. De impulsen moeten Circolo in staat stellen in de nieuwe kunstenplan periode een vervolgstap te maken t.a.v. (inter)nationale profilering en de versterking van de Brabantse circusbiotoop.