Samen investeren in impact

Brabant C initieert en versterkt samenwerkingen tussen private, publieke en culturele partners met als doel: samen meer maatschappelijke impact maken met toonaangevende kunst- en culturele projecten. Door cofinanciering en samenwerking in vitale coalities komen we tot ambitieuze projecten die positief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Zo zetten we cultuur uit Brabant nationaal en internationaal op de kaart.

Met de regeling Matching Impactprojecten (hierna te noemen: impactprojecten) worden vernieuwende projecten gefinancierd waarbij kunst en cultuur bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Private financiers worden betrokken, waardoor zowel maatschappelijke impact als het financiële draagvlak voor cultuur worden vergroot.

Brabant C hanteert bij de beoordeling van deze projecten drie criteria:

  1. hoge culturele kwaliteit
  2. bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken
  3. duurzame samenwerking in Noord-Brabant
Meer over deze regeling