Aanvraagprocedure

Het Brabant C fonds is een investeringsfonds waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering van een project. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten.


Brabant C als partner voor jouw initiatief

Brabant C investeert in projecten die bijdragen aan een duurzame versterking van het cultuursysteem. Met de financiële middelen die het fonds beschikbaar heeft, bereiken kunst- & cultuurprojecten een ‘next level’ om nationaal en internationaal van betekenis te zijn.

Tegelijkertijd ondersteunt Brabant C bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen, verbeterde financieringsmixen en nieuwe vormen van sponsoring bij initiatiefnemers. Brabant C stimuleert afnemende subsidieafhankelijkheid in de sector. De investeringsmogelijkheden die het fonds biedt gaan verder dan subsidie verstrekken. We participeren, staan garant, verstrekken leningen en kunnen subsidiëren als blijkt dat de eerste drie vormen van financieren niet mogelijk zijn.

Een vernieuwend cultuurfonds dat investeert in beweging, vooruitgang en doorontwikkeling. Brabant C is graag partner bij projecten die zich bevinden binnen de context van de Brabant C doelen. Wederzijds commitment om gezamenlijk te werken aan een provincie met bruisende (inter)nationale cultuur voor iedereen.

Wil je de mogelijkheden van een mogelijk partnerschap verkennen? Toets het idee/project/voorstel kort aan de doelen en criteria van Brabant C en neem vervolgens contact op met de scout.


voorbereiding van je project

Wanneer een idee voor een project wordt geboren zijn nog vele factoren van het plan in ontwikkeling en onzeker. In deze eerste fase heb je met veel mensen gesprek over het idee en hoe dat gerealiseerd kan worden. Brabant C is één van je gesprekspartners om te kijken of Brabant C een partner kan worden.

Scout Joy Arpots gaat in gesprek met initiatiefnemers die een project in ontwikkeling hebben. Er volgt een eerste check of de doelen en criteria van Brabant C aansluiten op het project. Wanneer het aansluit wordt gekeken welke ondersteuning er eventueel nodig is om een goede aanvraag in te dienen bij Brabant C. Hiervoor kan Brabant C initiatiefnemers doorverwijzen naar één van de partners, wordt er via Brabant C een business adviseur geraadpleegd of zal de initiatiefnemer op eigen gelegenheid aanpassingen doorvoeren.

Wanneer een project niet bijdraagt aan de opdracht van Brabant C wordt altijd gekeken of het project wel bij één van de provinciale ontwikkelorganisaties past (bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss, Prins Bernhard Cultuurfonds) en eventueel doorverwezen.

Een goed plan vergt tijd, energie en reflectie. Het traject van voorbereiding verdient aandacht. Met de ervaringen van het eerste jaar Brabant C kunnen we stellen dat het voorbereidingstraject tot en met het indienen van een aanvraag minimaal 4 maanden in beslag neemt.


welke projecten komen in aanmerking?

Brabant C investeert in kunst en cultuurprojecten die:

 • van hoge artistieke kwaliteit zijn
 • bijdragen aan een duurzame versterking van het Brabants cultuursysteem
 • minimaal een nationaal en op termijn een internationaal karakter hebben
 • nieuw zijn en zich richten op het bereiken van een next level
 • gericht zijn op programmering, talentontwikkeling en evenementen
 • minimaal 70% cofinanciering elders realiseren
 • een totale projectbegroting kennen van tenminste € 83.000
 • ingediend zijn door een privaatrechtelijke rechtspersoon
 • ingediend zijn uiterlijk 16 weken voor de start van het project

Brabant C kan niet investeren in:

 • reguliere exploitatie
 • gebouwen en stenen
 • projecten die meer dan 30% bijdrage van Brabant C vragen
 • projecten met een totale begroting lager dan € 83.000
 • projecten die zijn ingediend door een publiekrechtelijke rechtspersoon (bv. een gemeente) of aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid (bv. een individu, eenmanszaak of VOF)
 • projecten die binnen 16 weken na indieningsdatum van start gaan

Bekijk de richtlijnen en het financieringsreglement voor alle voorwaarden.


richtlijnen & procedure

Lees tijdig, aandachtig en zorgvuldig de richtlijnen door. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen.

Het behandeltraject bij het Brabant C Fonds ziet er als volgt uit:

 


beoordelingscriteria

Brabant C maakt een onderscheid in financiering voor kleine projecten (bijdrage Brabant C tussen 25.000 euro tot 65.000 euro) en financiering voor grote projecten (bijdrage Brabant C 65.000 euro of meer).

 veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen die we ontvangen zetten we in onderstaande lijst. Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem contact op via 013 – 750 84 82 of secretaris@brabantc.nl

 


alle aanvragen

Dit zijn de projecten waar Brabant C in investeert. Hieronder staan de ingediende, niet-gehonoreerde en ingetrokken aanvragen vermeld.


Start een aanvraag