Brabant C strengthens and enhances Brabant's art and cultural offerings, thereby creating national and international appeal of Brabant.
fafafa faa faffa faa
meer over Brabant C

New Territories – Reshuffle the Deck

partner:
Stichting Tegentijd (United Cowboys)

Duurzame versterking van het internationale kunst- en performance circuit

Met New Territories-Reshuffle The Deck verbindt United Cowboys verschillende partners, organisaties, mensen, om samen te komen tot nieuwe wegen van samenwerkingen en ontwikkeling; zij neemt hierbij kunst – met name de performance art – als voertuig.

Over het project
NEW TERRITORIES – RESHUFFLE THE DECK

In veranderende tijden, waarin reizen minder evident is en waarin we elkaar uit het oog dreigen te verliezen maar waarin ook het intermenselijke en affectieve weer nieuwe aandacht krijgt, herziet United Cowboys haar wegen van nationale en internationale samenwerking en uitwisseling. Het project ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ beoogt een gezamenlijke zoektocht met partners in Europa op weg naar nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van oude verworvenheden. Wat heeft de kunst op dit moment nodig? Wat heeft de mens nodig? Wat kan een gemeenschappelijk doel zijn? Hoe draagt dat bij aan de bredere culturele context? Dit zijn vragen die in de huidige tijd getekend door isolatie, crisis, opkomende totalitaire machten, verharding van tegenstellingen en de pandemie actueler zijn dan ooit en waarin wij de noodzaak zien voor een nieuw traject gebaseerd op onze ervaringen uit het eerder door Brabant C ondersteunde traject Concept for new Development.

DE OPTELSOM VAN ZOWEL LOKAAL ALS INTERNATIONAAL WERKEN

Bestaande- en nieuwe samenwerkingsverbanden die we aangaan met ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ bieden perspectief op duurzame projecten tot 2024. Die samenwerkingsverbanden beslaan regio’s/gebieden met meerdere partijen tegelijkertijd, zodat we in breder verband onderzoek kunnen doen, projecten kunnen uittesten en -uitwerken. De uitwerkingen geschieden beurtelings in Brabant en in de regio’s in het buitenland. Op die manier kunnen we van elkaar leren, zowel op gebied van kunst, van cultuur als van sociaal culturele tendensen.

Over United Cowboys

Live Art gezelschap United Cowboys uit Eindhoven (NL) werkt aan dans/beweging met artistieke crossovers uit de dans, ‘Performance Art’- en de beeldcultuur. Hun hoofddoel is het realiseren van discipline overschrijdende projecten, met het dansant performatieve als vertrekpunt en artistieke kern. Zij stellen performance op het snijvlak van beeldende kunst, theater en dans centraal, koppelt deze disciplines aan onderzoek, kritische reflectie en lokale en (inter)nationale samenwerkingen met verschillende partners.

Onder het dak van United Cowboys werken twee artistiek leiders: Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (choreografie). Zij maken ieder dans- en performance werk, dat in discussie met elkaar uitgangspunt is voor alle artistieke keuzes en voor de uitwerking van de diverse projecten en producties in samenwerking met anderen. Samen tekenen zij als United Cowboys voor monumentale performances, die als ‘duration pieces’ – de zogeheten ‘biotopen’ –  in binnen- en buitenland worden getoond. Ook zijn Roelants en Van der Put verantwoordelijk voor het curatorschap van het artistiek huis ‘Art House’ van United Cowboys. Dit is een werk- en ontwikkelplek in Eindhoven, niet alleen bedoeld voor eigen repertoire, maar ook voor dat van anderen.

 

Mission Statement
“We believe that the combination of creation, participation and presentation has the strength to take away obstacles, prejudices, fear and restraint. The outcome of these collaborations could have an influence on policymakers and spectators in the sense of thinking more cross over, thinking in meanings of art in larger rate; in a broader geographical context and in transboundary criteria. Art is overwhelmingly important in the process of innovation and redefinition of cultural context, because it uses tools as imagination, wonder, beauty and truth; tools of all times, all people and of all cultures”.


Downloads

Night of the Nerds Corona Ontwikkelproject

VR - Night of the Nerds
partner:
Stichting Futurebites
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  30 september 2021
 • investering:
  € 30.000,-
 • Type project:
  ontwikkel project
 • totale begroting:
  € 125.500,-

creativiteit + technologie = innovatie

Er is geen vergelijkbaar inspirerend programma voor jongeren/scholieren dat de formule Creativiteit + Technologie = Innovatie hanteert én tegelijkertijd een groot en kritisch podium is voor Creative Tech kunstenaars.

Op basis van de learnings van het afgelopen jaar heeft stichting Futurebites het plan opgezet om – binnen alle mogelijkheden/beperkingen – er alles aan te doen om de schade van corona zo laag mogelijk te houden voor zowel de doelgroep (jongeren), als voor het gedachtegoed (creativiteit + technologie = innovatie), alsook voor hen als organisator van Night of the Nerds. En tegelijkertijd om een gezonde opmaat te nemen naar de toekomst. Een concreet corona-gerelateerd plan dus, dat ze in de tweede helft van 2021 willen realiseren.

De nieuwe aangepaste plannen zien er als volgt uit:
A. Een Night of the Nerds LIVE Ontdekkingsroute op STRIJP-S in Eindhoven (12 oktober ’21) in samenwerking met verschillende locatie- en contentpartners. In aangepaste kleinschaliger en gecontroleerde vorm derhalve en in interactie met de locaties.
B. Een Night of the Nerds Creative Jam rondom het (DDW’21) thema Creative Tech for Good met MBO- en HBO-partners
C. Een Night of the Nerds Online week (29 november – 3 december ’21), boordevol online workshops, techtalks (afgeleiden van onze LIVE-activiteiten op 12 oktober) en online museumbezoek i.s.m MU.

Over Stichting FutureBites
Stichting FutureBites heeft als missie om jongeren op een aantrekkelijke manier die aansluit bij hun beleving, te inspireren, bewust te maken en te enthousiasmeren voor de kracht en impact van technologie, creativiteit en maken. FutureBites voelt bovendien de noodzaak om als aanvulling op de bestaande technologiepromotie initiatieven, jongeren op andere manieren te verleiden, te verwonderen en te enthousiasmeren voor de creatieve industrie: de wereld van creatie, cultuur, technologie en maken. Sinds 2010 zijn de missie en doelstelling concreet gemaakt door events en programma’s zoals Night of the Nerds en Creative Jams . Zie ook: www.futurebites.nl


Dansbare beats & Catchy songwriting
Igor combineert de elementen van zijn Bosnische roots met indie/new wave en tropische sounds. Dit alles wordt vermengd met dansbare beats en catchy songwriting. Het resultaat? Bosnian Tropical Electro, een volledig nieuwe, maar toch herkenbare sound.
meer over Brabant C

This is LOVSKI

partner:
Stichting Bol Boluje
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  27 juli 2021
 • investering:
  € 46.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Eindhoven
 • totale begroting:
  € 153.725

Ontwikkeling 'Sunshine Sound'

De afgelopen jaren waren inkomsten via optredens van This is LOVSKI voor bandleider en componist Igor Sekulovic en voor de band This is LOVSKI de voornaamste bronnen van inkomsten. Door corona ontstond een lege agenda en daarmee drastisch verminderde inkomsten. Tegelijkertijd was er veel ruimte voor het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wegen werden zichtbaar en nieuwe connecties werden noodzakelijk. Tijdens corona besloot Igor zijn producersrol te ontwikkelen en wil hij zijn 'brand' - de This is LOVSKI signatuur ofwel 'Sunshine Sound' - verder ontwikkelen met internationale partners en artiesten.

Igor ontwikkelde nieuwe aanpak voor hemzelf en voor band This is LOVSKI. Hij onderzocht hoe hij zijn werk als artiest en bandleider van This is LOVSKI op een nieuwe manier kon invullen. Dat resulteerde er in dat hij in zijn internationale netwerk collega muzikanten/ componisten en/of producers voor nieuwe songs heeft benaderd. Er zijn nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen die er toe leiden dat er vanuit “the sound en de artistieke handtekening” van Igor via en voor This is LOVSKI nieuwe songs worden gemaakt, die vervolgens op de (inter)nationale markt worden uitgebracht.

Over This is LOVSKI
This is LOVSKI is de dansbare act van de Bosnisch/Nederlandse Igor Sekulović. Als 9 jarige vluchtte Igor voor de oorlog in Joegoslavië. Hij verliet zijn land, maar nam zijn passie voor de klanken van de Balkan met zich mee. Na zijn Europees succesvolle Balkan band Projekt Rakija, besloot Igor dat het tijd was te investeren in zijn andere passie: elektronische muziek. Op zoek naar een voor hem ultiem dansbare en authentieke sound, experimenteerde hij met urban stijlen, reggae ritmes en de kracht van analoge synths. In de zomer van 2018 richt hij een nieuwe worldbeat act op waarin hij Zuidoost Europese klanken combineert met zijn nieuwe producties: This is LOVSKI.


Draaimolen Festival 2021

Draaimolenfest 2019 - openingsconcert
partner:
Draaimolen Festival B.V.
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  27 juli 2021
 • investering:
  € 64.999
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Tilburg
 • totale begroting:
  € 216.663

Nieuwe, unieke symbiose

Dit corona-ontwikkelproject is specifiek gericht op de concertdagen van de tiendaagse evenementenreeks van Draaimolen Festival 2021; de woensdagen en donderdagen. De concerten bestaan uit acts die passen bij wat we normaliter op het festival bij de stage ‘The Chapel’ zouden programmeren, maar wat we dit jaar naar een nieuw level tillen. De concerten zijn uniek in hun samensmelting van verschillende kunstvormen en uitdagend voor de organisatie, de betrokken kunstenaars, artiesten en natuurlijk onze bezoekers.

Over Draaimolen

Draaimolen is een Tilburgse, dynamische en vooruitstrevende evenementenorganisatie die de subcultuur van kunst- en muziekliefhebbers vertegenwoordigd. In een ‘normaal’ jaar organiseren we ongeveer acht evenementen waarvan Draaimolen Festival de grootste, met zo’n 12.500 bezoekers uit 30 verschillende landen. Op deze evenementen wordt alles georganiseerd om kunst, muziek, cultuur en natuur samen te laten smelten in een totaalbeleving. Als missie staat Draaimolen voor het samenbrengen van liefhebbers en makers. Het doel is om de bezoeker te prikkelen met kwalitatieve en uitdagende kunst en muziek. We zoeken op muzikaal en kunstzinnig gebied de randen op en dagen onze bezoekers uit om open te staan voor nieuwe ontdekkingen, waarin we een unieke positie vervullen in Nederland. Draaimolen is tegendraads in dat het zich niet laat meeslepen in de commerciële denkwijze van de evenementenindustrie. Winst genereren is niet ons doel; we willen onze bezoekers raken, inspireren en de beste acts neerzetten voor relatief weinig geld waarmee we de drempel laag te houden. Op deze manier willen we jongvolwassenen in contact brengen met kunst. Door kunstenaars vanaf de beginfase te betrekken bij het gehele proces van het verkennen van een locatie, de opbouw, de line-up en de gehele organisatie, zorgen we dat alles een kloppend artistiek geheel is.


Perspective in Design

partner:
Organisation in Design
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • datum toekenning:
  22 juli 2021
 • investering:
  € 53.400
 • Type project:
  ontwikkel project
 • totale begroting:
  € 178.000

Online programma voor creatief ondernemerschap

Perspective in Design is een uitgebreid online cursus programma waarin, op individuele basis, de subtiele kunst van creatief ondernemerschap wordt geleerd. Organisation in Design heeft hun brede en jarenlange expertise op het gebied van design en ondernemersschap geïmplementeerd in dit praktische cursusprogramma gericht op ontwerpstudio's, labels en individuele ontwerpers. Perspective in Design is speciaal ontwikkeld voor creatieve ondernemers die zich willen professionaliseren en hun slagkracht willen vergroten. Het zal de creatieve ondernemer leren en weerbaarder maken waardoor opschaling en markten veroveren geen utopie meer is maar realiteit.

Onze ambitie is om aan het front te staan van een nieuwe beweging die kennisdeling, -overdracht en -uitwisseling in de creatieve sector niet alleen mogelijk maakt maar ook een boost geeft en een blijvende waarde in de toekomst, binnen de landsgrenzen en ver daarbuiten. Dit willen wij op korte termijn doen met een internationale online editie van Perspective in Design, een cursus programma waarin de kunst van het ondernemen op individuele basis geleerd wordt. En op lange termijn met een hub, in de vorm van een internationale designnetwerk voor leden, waarin we al onze ambities kunnen onderbrengen.

Door Brabantse designers (en Neerlands trots) onderdeel te maken van het lesprogramma en ze actief hun kennis te laten delen met internationale deelnemers zorgen we ervoor dat de Nederlandse design praktijk een nog grotere bekendheid gaat genieten en zijn reputatie eer aan doet.

Met medewerking van ontwerpers en labels creëren we een geheel nieuw platform voor de uitwisseling van kennis en ideeën. Deze zelfde input hebben we ook aan de internationale kant van onze beroepspraktijk. Aan de internationale editie van Perspective in Design kunnen we medewerking en content realiseren vanuit verschillende vakgebieden binnen de internationale design industrie.

Wij zijn van mening dat we met een sterk leerprogramma, met hierin een robuuste vertegenwoordiging van Nederlandse en Brabantse design talenten, we voortdurend en blijvend bijdragen aan het verbeteren en vergroten van de reputatie van Nederlands design over de grenzen. Het kan, meer werk, meer omzet en versterking van ontwerpbedrijven in Brabant opleveren. Meer bedrijvigheid en een vergroting van de reputatie in de regio draagt ook bij aan de duurzame versterking en internationale profilering van het Brabantse cultuursysteem.

Met het digitale kennisplatform Perspective in Design dragen we bij aan de versterking van het profiel van Brabant als designregio. Met de naam en het netwerk wat Organisation in Design heeft zal de aandacht voor het initiatief wereldwijd groot zijn. Zowel de internationale design community als alle organisaties en partijen met wie we internationaal samenwerken zullen Perspective in Design onder de aandacht krijgen.

Over Organisation in Design
Organisation in Design zet zich al ruim 16 jaar in voor het bevorderen, helpen en promoten van design wereldwijd en heeft jarenlange ervaring met het begeleiden, coachen, en adviseren van creatieve ondernemers en hebben een groot netwerk in de internationale ontwerp wereld. De afgelopen 11 jaar heeft Organisation in Design het werk van ruim 7.000 designers, studio’s, labels en academies tentoongesteld in wereldsteden als Milaan, Kortrijk, Berlijn, Londen, Dubai en New York.  


Kunst in de Heilige Driehoek gewaardeerd met een 8,4

Peter Buggenhout - On hold, fotografie: Mischa Keijser
Beeld: Peter Buggenhout – On hold, fotografie: Mischa Keijser

Sinds enkele jaren is Markteffect als vaste samenwerkingspartner van Brabant C betrokken bij het publieksonderzoek van onze partners om resultaten meetbaar te maken. Afgelopen zomer trokken de makers van de tentoonstelling Kunst in de Heilige Driehoek bij hen aan de bel. Stichting Kunst in de Heilige Driehoek was op zoek naar meer inzicht in onder andere de samenstelling, waardering en aanbevelingsintentie van de bezoekers van de biënnale. Aan Markteffect de taak om deze inzichten te vergaren, wat tot mooie resultaten heeft geleid: de bezoekers beoordeelden de biënnale met een 8,4!

De Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is een internationale kunstmanifestatie in en rondom De ‘Heilige Driehoek’: een gebied bestaande uit drie vitale kloosters in Oosterhout. De biënnale is een platform voor hedendaagse kunst, voor zowel kunstenaars als curatoren. Via de biënnales worden publiek, kunst en kunstenaars bij elkaar gebracht in een inspirerende en meditatieve omgeving. Het zorgt tegelijkertijd voor behoud, bekendheid en vernieuwing van het betekenisvolle gebied De Heilige Driehoek in Oosterhout. Door middel van publieksactiviteiten wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische kwaliteiten van het gebied.

En wat vindt het publiek ervan?
In afstemming met de stichting is een online vragenlijst op maat gemaakt om met deze publieksmeting zo goed mogelijk inzicht te krijgen in waar behoefte aan was. Met een resultaat waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Enkele hoogtepunten uit de resultaten:

 • NPS +29;
 • Bijna zeven op de tien respondenten (68%) geven aan tijdens hun bezoek aan de Kunst in de Heilige Driehoek zeer positief verrast te zijn of dat dit leuker was dan zij hadden verwacht;
 • Bijna negen op de tien bezoekers (87%) geven aan de kwaliteit van het programma en het aanbod van de tweede biënnale Kunst in de Heilige Driehoek goed of uitstekend te waarderen;
 • Bijna de helft van de bezoekers (46%) geeft aan dat de voornaamste reden voor hun bezoek aan de biënnale het internationale niveau van de kunst is.

‘’Wat ons betreft zijn dat mooie resultaten die de stichting kan gebruiken voor optimalisatie van toekomstige edities en binnen haar communicatie en marketing richting toekomstige bezoekers. We zijn er als Markteffect trots op dat we zulke mooie culturele evenementen mogen ondersteunen via het delen van waardevolle inzichten.”

– Hans de Jong, Client Consultant leisure Markteffect

 

“De bezoekers gaven ons als rapportcijfer een 8,4. Dat is een mooie publiekswaardering voor de tweede biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. Wij zijn erg blij met dit hoge cijfer!”

– Monique Verhulst, Stichting Kunst in de Heilige Driehoek

 

Partnership met Brabant C
Wij zijn trots op onze partners. Door hen wordt kunst en cultuur in Brabant naar een hoger niveau getild. Als Brabant C vinden wij het mooi dat dit door het publiek gewaardeerd wordt, daar doen we het uiteindelijk samen voor. Maar hoe belangrijk is de bijdrage van Brabant C geweest?

Monique Verhulst: ‘’Het partnerschap van Brabant C is cruciaal om de plannen van de Biënnale in de Heilige Driehoek te realiseren, zowel organisatorisch als artistiek. Dankzij de bijdrage van Brabant C kunnen wij de organisatie professionaliseren. Artistiek gezien hebben we weer een unieke tentoonstelling kunnen maken op een unieke locatie met unieke samenwerkingspartners; nooit eerder werd in West-Europa een hedendaagse kunstbiënnale georganiseerd in samenwerking met drie monumentale, vitale kloosters.’’

 

Resultaten publieksonderzoek
Hieronder vind je in één oogopslag de belangrijkste resulaten van het publieksonderzoek.

Het belang van een goede recensie

Draaimolenfest 2019 - openingsconcert
© Draaimolen festival

Makers en organisatoren in de wereld van kunst en cultuur weten maar al te goed hoe belangrijk een recensie kan zijn voor je werk, voorstelling of festival. Het kan je maken of breken. Ook Brabant C kent dit fenomeen. Bij ons heet dat “Evaluatie van de provinciale fondsen”. Deze zomer zijn we voor de derde keer in ons bestaan officieel gerecenseerd, door recensent KplusV in opdracht van het college van Gedeputeerde Staten. Samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant, het Innovatiefonds en het Energiefonds zijn we onder de loep genomen. De uitkomsten zijn in november door de provincie bekend gemaakt. We weten allemaal dat je je niet zenuwachtig moet laten maken door recensies en we weten ook allemaal dat het toch gebeurt.

Na het lezen van de rapporten en de conclusies van Gedeputeerde Staten konden we onszelf een high five geven. De onderzoekers concluderen dat de fondsen, waaronder Brabant C, prima voldoen aan de verwachtingen en een waardevol instrument zijn voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. De fondsen worden gezien als belangrijk voor hun ecosysteem. De behoeften zijn wel aan verandering onderhevig. Daarom is het van belang om om de zoveel tijd opnieuw naar de opdracht van de fondsen te kijken.

Brabant C doet wat ze belooft
Brabant C wordt getypeerd als een pionierend en stimulerend fonds dat doet wat het belooft. De organisatie is lean en flexibel en heeft een goede governance. Maatschappelijk blijkt nog steeds behoefte aan een fonds als Brabant C. Initiatiefnemers zijn blij met Brabant C en zeker met de combinatie van ondersteuning, ontwikkelkracht, financiering en begeleiding. Brabant C speelt een wezenlijke rol in het Brabants cultuursysteem, waar nog altijd sprake is van marktfalen. Dat Brabant C een kleine organisatie is maakt het fonds enigszins kwetsbaar en dus moet er steeds aandacht zijn voor de balans tussen opdracht en capaciteit.

We zijn natuurlijk blij en trots na deze complimenten. We voelen ons zeker pioniers en zullen ons blijven inzetten op de waardevolle combinatie van ondersteuning, ontwikkelkracht, financiering en begeleiding. We delen de complimenten graag met onze projectpartners, want zonder hun initiatief en samenwerkingsgerichtheid waren er geen Brabant C projecten.

Mogelijkmakers voor de top van het cultuursysteem
Naast de pluspunten signaleren de onderzoekers dat initiatiefnemers van projecten aangeven de aanvraagprocedure bij Brabant C streng, intensief en tijdrovend te vinden. De onderzoekers zien hier mogelijk een afschrikkend effect, voor ons een serieus signaal dat we spoedig nader zullen onderzoeken. We voelen ons ‘mogelijkmakers’ en een te ingewikkelde procedure past daar niet bij. Aan de andere kant is Brabant C een fonds waar grote bedragen publiek geld kunnen worden verkregen en dat is opgericht voor de top van het cultuursysteem. Daar passen goede plannen met stevige eisen bij.

Het spreken van verschillende talen
Uit de evaluatie blijkt ook dat het betrekken van private partijen bij het fonds in de praktijk moeilijk is. Volgens de onderzoekers spreken de cultuursector en private partijen verschillende talen. Wij hebben dit vraagstuk het afgelopen jaar diepgaander geanalyseerd. Onze ervaring is dat private partijen kijken vanuit hun private belang en er weinig voor voelen om geld te storten in een provinciaal fonds. Om private financiering van kunst en cultuur te bevorderen is het nodig private partners en andere mogelijke financiers te benaderen als opdrachtgevers in plaats van sponsor van een reeds bedacht cultuurproject. Opdrachtgevers die vanaf het begin zijn betrokken, zien de waarde van een project en zijn daardoor inhoudelijk en financieel gemotiveerd mee te doen. Makers en organisatoren van kunst en cultuur kunnen dan, met de benodigde artistieke vrijheid, zulke projecten vormgeven. Brabant C werkt deze lijn uit door in 2022 te gaan experimenteren met matching van (private) opdrachtgevers die cultuurprojecten met impact op de samenleving financieren. We hopen hiervoor per 1 februari 2022 een nieuwe financieringsregeling in de lucht te hebben.

Meer focus op impact
Dit laatste punt sluit perfect aan op een andere conclusie uit de evaluatie, waarin de onderzoekers aangeven dat meer accent moet komen liggen op de impact van financiering door de provinciale fondsen. Met het experiment in 2022 geeft Brabant C daar meteen invulling aan.

De evaluatie geeft aan dat de fondsen, zeker omdat ze al 7 à 9 jaar geleden zijn opgericht, beter moeten worden ingepast in het actuele provinciale beleid. Voor Brabant C betekent dit dat de toekomstige positie van Brabant C wordt meegenomen bij het opstellen van het provinciale beleidskader Cultuur, Vrije Tijd, Erfgoed en Sport 2023-2030 in het komende jaar. De positieve evaluatie van KplusV en de daaruit blijkende maatschappelijke behoefte aan een fonds als Brabant C brengen wij daarbij natuurlijk graag in.

Wij gaan zelf in 2022, naast het gewone werk, dus aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen (private) opdrachtgevers, makers en organisatoren van kunst en cultuur en publieke partners, die allemaal impact op de samenleving nastreven. Als pioniers. 

Zo heeft bij ons de recensie van vorige maand vrijwel meteen invloed op de koers naar de toekomst. Een recensie kan positief of negatief zijn, maar ook goed of slecht. Van een goede recensie kun je leren.

Het hele rapport lezen? Je kunt het hier inzien.

 

Frans van Dooremalen 

directeur-bestuurder Brabant C  

Frans rondje

Blijf op de hoogte,
meld je aan voor de nieuwsbrief