Brabant C strengthens and enhances Brabant's art and cultural offerings, thereby creating national and international appeal of Brabant.
fafafa faa faffa faa
meer over Brabant C

Opera Zuid in Cinema

partner:
Stichting Opera Zuid

Opera Zuid in Cinema

Als vooraanstaand operahuis in Nederland staat Opera Zuid voor avontuur, fantasie en verwondering gekoppeld aan scherp oog voor traditie. Opera Zuid produceert twee grote zaal producties, een familievoorstelling en een community opera (Buurtopera Malpertuis) per jaar. De grote zaal voorstellingen zijn gemiddeld 12 keer door heel Nederland te zien, in theaters en schouwburgen door heel Nederland. Met Opera Zuid in Cinema wil Opera Zuid aanvullend op de live tournee de voorstellingen in bioscopen in heel Nederland brengen. Hiermee wil Opera Zuid een breder publiek de kans geven om laagdrempelig kennis te maken met Opera, dichtbij huis. Opera Zuid hoopt met dit project de eigen programmering te verrijken en de weg vrij te maken voor andere culturele producerende gezelschappen.

Wat gaat Opera Zuid onderzoeken?
Met dit onderzoek wil Opera Zuid de volgende vragen beantwoorden:

 • In hoeverre is het haalbaar voor Opera Zuid om registraties van hoogwaardige operaproducties van Nederlandse bodem naar bioscopen te brengen en daarmee een sluitende businesscase te maken?
 • Is de groei van Event Cinema in Nederland te versnellen door hierin ruimte te maken voor Nederlands cultureel aanbod?
 • In hoeverre is het mogelijk om de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid met meerdere uitvoerende podiumkunsten instellingen hoogwaardige aanbod naar de bioscopen te brengen?

Meer over Opera Zuid
Als toonaangevende BIS-operavoorziening in, voor en vanuit Zuid-Nederland maakt Opera Zuid toegankelijke en verrassende opera. Passie, fantasie en authenticiteit staan daarbij centraal. Vanuit de standplaats Maastricht richt Opera Zuid zich niet alleen op het publiek in Zuid-Nederland, maar bereikt zij door haar reisfunctie ook publiek in de rest van het land. Daarnaast werkt het gezelschap veel samen met buitenlandse partners om internationale operaproducties te realiseren. Opera Zuid vervult hiermee een lokale, regionale, landelijke en internationale rol.

Bij het verwerkelijken van haar missie stelt het gezelschap drie uitgangspunten voorop: artistieke kwaliteit (creatie), hoogwaardig vakmanschap (uitvoering) en toegankelijkheid (publiekswerking). Toegankelijkheid zorgt voor een groter publiek. Dat begint voor Opera Zuid bij de keuzes in programmering. Iedere titel is gekozen vanuit een strategie om de aantrekkingskracht, herkenbaarheid en actualiteit van opera te optimaliseren en daarmee het draagvlak voor opera te vergroten. Daarmee wordt sterk ingezet op publieksverruiming met focus op ‘non’-publiek: mensen die niet eerder, om welke reden dan ook, de weg vonden naar het (muziek)theater.

Door het universele karakter, de thematiek en de onvergelijkbare emotionele directheid, geeft opera een ervaring die in de 21ste eeuw steeds belangrijker lijkt te worden. Opera voert je mee naar een wereld waarin de tijd stil kan staan en het virtuele adembenemend reëel is.


Virtual Beings: The Imaginary Friend

Virtual Beings: The Imaginary Friend
partner:
4DR Studios en Submarine Channel
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  06 december 2021
 • investering:
  € 64.999,-
 • Type project:
  ontwikkel project
 • totale begroting:
  € 302.573,-

Onderzoek naar het inzetten van Volumetric Video voor Virtual Beings

Virtual Beings: The Imaginary Friend is de eerste test case voor het oprichten van het Virtual Beings Lab. Het is een Virtual Reality verhaal over een zevenjarig jongetje met een angststoorins en een zeer levendige fantasie. Op een dag komt zijn fantasie hem ten hulp en verzint hij jou: de kijker of beter gezegd: de belever van de VR ervaring. Je helpt hem zijn angsten te overwinnen. Maar help je hem echt? Nu dat door jouw aanwezigheid iedereen denkt dat hij gek is?

In deze case wordt zowel technisch als dramaturgisch onderzocht in hoeverre we Volumetric Video (3d video) kunnen inzetten voor interactieve personages: Virtual Beings. Tegelijkertijd onderzoeken wij mogelijke verdienmodellen voor het vervaardigen en adviseren over deze ‘wezens’.

Achtergrond
Een van de dingen die de pandemie duidelijk heeft gemaakt is dat de wereld steeds virtueler wordt. Dat zelfs mensen met aanvankelijke tech-angst nu een online meeting kunnen starten en hosten, onderschrijft dit. En je hoeft niemand meer uit te leggen wat een QR-code is. Dit is echter slechts een acceleratie van een grotere trend. Er is een reden dat de CEO van Apple, Tim Cook, openlijk uitspreekt dat hij een fan is van Augmented Reality en dat een groot deel van de medewerkers van Facebook zich met Virtual Reality bezighoudt. Dat komt omdat deze tech giganten vooruitlopen op een grote digitale verschuiving van 2D naar 3D. Mensen zijn niet gemaakt om naar vierkante platte schermen te kijken; we willen interacteren met de wereld om ons heen in 3D. Straks kijken wij niet meer naar een monitor op ons bureau maar door een bril naar een virtuele monitor die erboven zweeft. Totdat deze wordt vervangen door iets dat gebruik maakt van de ruimte en dus nog efficiënter werkt. Binnen deze virtuele interfaces zullen de computerprogramma’s ons ook steeds persoonlijker van dienst zijn. Ze zullen door middel van kunstmatige intelligentie steeds meer een combinatie worden van ‘tool’ met wijze collega, vriend of zelfs therapeut. Deze digitale wezens noemen we Virtual Beings.

‘Een virtual being is technologie die een persoonlijkheid lijkt te hebben, een soort pseudo-bewustzijn waarmee wij mensen kunnen communiceren.’

In de loop der evolutie zijn mensen perfect afgesteld om te interacteren met de ruimte om hen heen en om in deze ruimte te communiceren met – en leren van – andere wezens. Een logisch gevolg hiervan is, interactie aan te gaan met digitale ‘wezens’.
De aanwezigheid van virtuele wezens op onze schermen, in onze tijdlijnen en in ons leven lijkt op dit punt onvermijdelijk. Maar voordat we hun opkomst afwijzen als bewijs van een dystopisch heden, moeten we wellicht het volgende overwegen: we praten al de hele dag met computers, op verschillende manieren. En met elkaar communiceren, van mens tot mens, is vaak ook ingewikkeld. Virtuele wezens zullen nooit een volledige – en vaak ook geen geschikte – vervanging zijn voor echte menselijke interactie. Wat ze wel kunnen is ons iets leren over onze eigen menselijkheid.

En nu?
We hebben afgelopen decennia vooral gekeken naar verhalen en emoties van niet interactieve en letterlijk platte personages op de vierkante schermen van film en video. Deze eeuw kunnen we veel nieuwe dingen ervaren door de wisselwerking met interactieve driedimensionale personages in interactieve games, verhalen en assessments. Als eerste zullen we onze menselijkheid zo goed mogelijk moeten manifesteren in deze digitale wereld. Er met zowel optimistische als kritische blik naar kijken, de kansen benutten en zo veel mogelijk leren. Dat doen we het beste door dit fenomeen door middel van uitdagende en inspirerende cases te onderzoeken, de resultaten te delen met publiek en door te vertalen naar concrete toepassingen in andere sectoren. Virtual beings komen tot leven!

Over 4DR Studios
4DR Studios is de eerste en enige Volumetric Capture Studio in Nederland, een pionier op het gebied van het maken van Volumetric Video voor applicaties in VR, AR en MR en virtual productions in 2D. 4DR Studios streeft naar menselijke virtuele werelden met behulp van Volumetric Video. 4DR Studios gelooft in de kracht van het artistieke en creatieve brein voor het ontwikkelen van verhalende, betrouwbare, overtuigende en inspirerende virtuele personen. Door artistiek en creatief te combineren met onderzoek en technologische ondersteuning zal de kracht van Volumetric Video optimaal worden ingezet. Het Virtual Beings Lab is voor ons een zeer belangrijk onderzoeks- en ontwikkelingsinstrument voor het opbouwen van kennis over de inzet van volumetric video voor zowel artistieke producties als VR gedragstrainingen.

Meer over 4DR Studios >>

Over Submarine Channel
De stichting Submarine Channel is de plek voor originele transmediale documentaires, fictie en genre-overschrijdend entertainment. Vanuit studio’s in Amsterdam en Los Angeles creëert Submarine Channel originele content door nieuwe technologieën in te zetten om verhalen te vertellen op een visueel uitdagende manier en geschikt te maken voor verschillende formats, inclusief motion comics, games en interactieve documentaires en videoportretten over baanbrekende visionairs van overal de wereld. Submarine Channel maakt deel uit van de meermaals bekroonde productiehuis Submarine, opgericht in 2000 door Bruno Felix en Femke Wolting, beide pioniers in de Europese mediawereld.

Meer over Submarine Channel >>


New Territories – Reshuffle the Deck

partner:
Stichting Tegentijd (United Cowboys)

Duurzame versterking van het internationale kunst- en performance circuit

Met New Territories-Reshuffle The Deck verbindt United Cowboys verschillende partners, organisaties, mensen, om samen te komen tot nieuwe wegen van samenwerkingen en ontwikkeling; zij neemt hierbij kunst – met name de performance art – als voertuig.

Over het project
NEW TERRITORIES – RESHUFFLE THE DECK

In veranderende tijden, waarin reizen minder evident is en waarin we elkaar uit het oog dreigen te verliezen maar waarin ook het intermenselijke en affectieve weer nieuwe aandacht krijgt, herziet United Cowboys haar wegen van nationale en internationale samenwerking en uitwisseling. Het project ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ beoogt een gezamenlijke zoektocht met partners in Europa op weg naar nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van oude verworvenheden. Wat heeft de kunst op dit moment nodig? Wat heeft de mens nodig? Wat kan een gemeenschappelijk doel zijn? Hoe draagt dat bij aan de bredere culturele context? Dit zijn vragen die in de huidige tijd getekend door isolatie, crisis, opkomende totalitaire machten, verharding van tegenstellingen en de pandemie actueler zijn dan ooit en waarin wij de noodzaak zien voor een nieuw traject gebaseerd op onze ervaringen uit het eerder door Brabant C ondersteunde traject Concept for new Development.

DE OPTELSOM VAN ZOWEL LOKAAL ALS INTERNATIONAAL WERKEN

Bestaande- en nieuwe samenwerkingsverbanden die we aangaan met ‘New Territories – Reshuffle the Deck’ bieden perspectief op duurzame projecten tot 2024. Die samenwerkingsverbanden beslaan regio’s/gebieden met meerdere partijen tegelijkertijd, zodat we in breder verband onderzoek kunnen doen, projecten kunnen uittesten en -uitwerken. De uitwerkingen geschieden beurtelings in Brabant en in de regio’s in het buitenland. Op die manier kunnen we van elkaar leren, zowel op gebied van kunst, van cultuur als van sociaal culturele tendensen.

Over United Cowboys

Live Art gezelschap United Cowboys uit Eindhoven (NL) werkt aan dans/beweging met artistieke crossovers uit de dans, ‘Performance Art’- en de beeldcultuur. Hun hoofddoel is het realiseren van discipline overschrijdende projecten, met het dansant performatieve als vertrekpunt en artistieke kern. Zij stellen performance op het snijvlak van beeldende kunst, theater en dans centraal, koppelt deze disciplines aan onderzoek, kritische reflectie en lokale en (inter)nationale samenwerkingen met verschillende partners.

Onder het dak van United Cowboys werken twee artistiek leiders: Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (choreografie). Zij maken ieder dans- en performance werk, dat in discussie met elkaar uitgangspunt is voor alle artistieke keuzes en voor de uitwerking van de diverse projecten en producties in samenwerking met anderen. Samen tekenen zij als United Cowboys voor monumentale performances, die als ‘duration pieces’ – de zogeheten ‘biotopen’ –  in binnen- en buitenland worden getoond. Ook zijn Roelants en Van der Put verantwoordelijk voor het curatorschap van het artistiek huis ‘Art House’ van United Cowboys. Dit is een werk- en ontwikkelplek in Eindhoven, niet alleen bedoeld voor eigen repertoire, maar ook voor dat van anderen.

 

Mission Statement
“We believe that the combination of creation, participation and presentation has the strength to take away obstacles, prejudices, fear and restraint. The outcome of these collaborations could have an influence on policymakers and spectators in the sense of thinking more cross over, thinking in meanings of art in larger rate; in a broader geographical context and in transboundary criteria. Art is overwhelmingly important in the process of innovation and redefinition of cultural context, because it uses tools as imagination, wonder, beauty and truth; tools of all times, all people and of all cultures”.


Night of the Nerds Corona Ontwikkelproject

VR - Night of the Nerds
partner:
Stichting Futurebites
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  30 september 2021
 • investering:
  € 30.000,-
 • Type project:
  ontwikkel project
 • totale begroting:
  € 125.500,-

creativiteit + technologie = innovatie

Er is geen vergelijkbaar inspirerend programma voor jongeren/scholieren dat de formule Creativiteit + Technologie = Innovatie hanteert én tegelijkertijd een groot en kritisch podium is voor Creative Tech kunstenaars.

Op basis van de learnings van het afgelopen jaar heeft stichting Futurebites het plan opgezet om – binnen alle mogelijkheden/beperkingen – er alles aan te doen om de schade van corona zo laag mogelijk te houden voor zowel de doelgroep (jongeren), als voor het gedachtegoed (creativiteit + technologie = innovatie), alsook voor hen als organisator van Night of the Nerds. En tegelijkertijd om een gezonde opmaat te nemen naar de toekomst. Een concreet corona-gerelateerd plan dus, dat ze in de tweede helft van 2021 willen realiseren.

De nieuwe aangepaste plannen zien er als volgt uit:
A. Een Night of the Nerds LIVE Ontdekkingsroute op STRIJP-S in Eindhoven (12 oktober ’21) in samenwerking met verschillende locatie- en contentpartners. In aangepaste kleinschaliger en gecontroleerde vorm derhalve en in interactie met de locaties.
B. Een Night of the Nerds Creative Jam rondom het (DDW’21) thema Creative Tech for Good met MBO- en HBO-partners
C. Een Night of the Nerds Online week (29 november – 3 december ’21), boordevol online workshops, techtalks (afgeleiden van onze LIVE-activiteiten op 12 oktober) en online museumbezoek i.s.m MU.

Over Stichting FutureBites
Stichting FutureBites heeft als missie om jongeren op een aantrekkelijke manier die aansluit bij hun beleving, te inspireren, bewust te maken en te enthousiasmeren voor de kracht en impact van technologie, creativiteit en maken. FutureBites voelt bovendien de noodzaak om als aanvulling op de bestaande technologiepromotie initiatieven, jongeren op andere manieren te verleiden, te verwonderen en te enthousiasmeren voor de creatieve industrie: de wereld van creatie, cultuur, technologie en maken. Sinds 2010 zijn de missie en doelstelling concreet gemaakt door events en programma’s zoals Night of the Nerds en Creative Jams . Zie ook: www.futurebites.nl


Dansbare beats & Catchy songwriting
Igor combineert de elementen van zijn Bosnische roots met indie/new wave en tropische sounds. Dit alles wordt vermengd met dansbare beats en catchy songwriting. Het resultaat? Bosnian Tropical Electro, een volledig nieuwe, maar toch herkenbare sound.
meer over Brabant C

This is LOVSKI

partner:
Stichting Bol Boluje
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Subsidie
 • social:
 • datum toekenning:
  27 juli 2021
 • investering:
  € 46.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Eindhoven
 • totale begroting:
  € 153.725

Ontwikkeling 'Sunshine Sound'

De afgelopen jaren waren inkomsten via optredens van This is LOVSKI voor bandleider en componist Igor Sekulovic en voor de band This is LOVSKI de voornaamste bronnen van inkomsten. Door corona ontstond een lege agenda en daarmee drastisch verminderde inkomsten. Tegelijkertijd was er veel ruimte voor het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wegen werden zichtbaar en nieuwe connecties werden noodzakelijk. Tijdens corona besloot Igor zijn producersrol te ontwikkelen en wil hij zijn 'brand' - de This is LOVSKI signatuur ofwel 'Sunshine Sound' - verder ontwikkelen met internationale partners en artiesten.

Igor ontwikkelde nieuwe aanpak voor hemzelf en voor band This is LOVSKI. Hij onderzocht hoe hij zijn werk als artiest en bandleider van This is LOVSKI op een nieuwe manier kon invullen. Dat resulteerde er in dat hij in zijn internationale netwerk collega muzikanten/ componisten en/of producers voor nieuwe songs heeft benaderd. Er zijn nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen die er toe leiden dat er vanuit “the sound en de artistieke handtekening” van Igor via en voor This is LOVSKI nieuwe songs worden gemaakt, die vervolgens op de (inter)nationale markt worden uitgebracht.

Over This is LOVSKI
This is LOVSKI is de dansbare act van de Bosnisch/Nederlandse Igor Sekulović. Als 9 jarige vluchtte Igor voor de oorlog in Joegoslavië. Hij verliet zijn land, maar nam zijn passie voor de klanken van de Balkan met zich mee. Na zijn Europees succesvolle Balkan band Projekt Rakija, besloot Igor dat het tijd was te investeren in zijn andere passie: elektronische muziek. Op zoek naar een voor hem ultiem dansbare en authentieke sound, experimenteerde hij met urban stijlen, reggae ritmes en de kracht van analoge synths. In de zomer van 2018 richt hij een nieuwe worldbeat act op waarin hij Zuidoost Europese klanken combineert met zijn nieuwe producties: This is LOVSKI.


Webinar social profit canvas

Iets met boeren - Bureau Pees, fotografie: Rob ten Broek

Er is steeds meer erkenning voor de brede waarde van cultuur. Maar hoe drukken we deze waarde uit? Het is tijd om mogelijkheden hiertoe te verkennen. Mogelijkheden anders dan aantallen voorzieningen, bezoekers of stoelen tellen. Of werkgelegenheid en financiële stromen zoals verkochte tickets of subsidies. Iedereen voelt aan dat de waarde van cultuur veel groter is dan dat. Denk aan geluk, verheffing, trots, participatie, agenderen, bewust worden, sociale samenhang, behoud van talenten of een goed vestigingsklimaat. Het is belangrijk een uitdrukkingsvorm te vinden om deze waarden de logische plek te geven die ze verdienen. Als dat niet kan in cijfers, moet het in woorden. Maar dan wel in woorden die consistent, vergelijkbaar en in zekere zin meetbaar zijn. Het Social Profit Canvas is een instrument dat hierin voorziet.

 

Brabant C werkt inmiddels al geruime tijd met dit instrument en ontvangt veel vragen om kennis en ervaringen te delen. Dat doen we graag! Daarom organiseren we op 1 december aanstaande van 12.00 tot 13.00 uur een webinar. Tijdens dit webinar geven we een introductie in het Social Profit Canvas als tool. Aan de hand van voorbeelden laten we je verschillende ervaringen en toepassingen van het Social Profit Canvas zien in cultuur. Zoals het met een helder impactstatement een veel bredere doelgroep aan jouw cultureel evenement verbinden voor meer draagvlak en financiering. De bijeenkomst wordt verzorgd door Mark Wolbert van WHISE en Frans van Dooremalen van Brabant C.


Programma | 1 december 2022 | 12.00-13.00

11.55        Digitale inloop
12.00       Het Social Profit Canvas: een korte uitleg
12.40        Ruimte voor vragen
13.00        Einde

‘Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Iedereen is zelf in staat om sociale winst en waarde te creëren en de opbrengsten voor de samenleving te tonen. Dat is waar we voor gaan. Met het Social Profit Canvas verbinden we ambities en verwachtingen tot een nieuw vertrouwen dat organisaties samen met elkaar ontwikkelen. Hierdoor kunnen andere keuzes worden gemaakt voor een socialer, duurzamer en leefbaarder bestaan.’

Mark Wolbert – WHISE

Goed om te weten

 • We bespreken het Social Profit Canvas ook aan de hand van voorbeelden uit andere sectoren.
 • Heb je nu al vragen waar je graag een antwoord op wilt? Laat het ons weten dan gaan we ons best doen om deze mee te nemen in de sessie.
 • Je ontvangt enkele uren voor aanvang van de sessie een link om aan de introductiesessie deel te nemen.
 • Lukt het je niet om deze bijeenkomst bij te wonen maar je wilt wel op de hoogte blijven? Laat het ons weten via info@brabantc.nl.

Je kunt je aanmelden voor het webinar via deze link. 

We zien je graag op 1 december!

Nieuwe directeur-bestuurder Brabant C bekend!

algemeen cultuur impact partner event 2022

Victoria Simonsz-van Krieken is de opvolger van Frans van Dooremalen. Zij is per 15 november 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van Brabant C. Frans, die deze functie vanaf de start van Brabant C in 2015 heeft vervuld, gaat Brabant C aan het eind van dit jaar verlaten.

Victoria: “Er is al veel gerealiseerd de afgelopen jaren. Ik kijk er enorm naar uit om Brabant beter te leren kennen en samen met het team van Brabant C en diverse partners verder te bouwen aan een toekomstbestendig en onderscheidend kunst- en cultuur aanbod en netwerk.”

Victoria Simonsz-van Krieken studeerde Europese Studies aan de UvA. Daarna deed ze ervaring op in zowel lokaal als regionaal bestuur waar ze werkte aan de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsverbanden en (Europese) financiering. Van 2013 tot 2020 was ze directeur-bestuurder van Liberation Route Europe. Dit van oorsprong regionale samenwerkingsproject (waarvan de provincie Noord-Brabant één van de grondleggers is), is uitgegroeid tot een internationale non-profitorganisatie waarbinnen diverse partijen werken aan het levend houden van Tweede Wereldoorlog erfgoed. Sinds 2021 zet ze haar ervaring in als zelfstandig ondernemer en is ze toezichthouder in het onderwijs bij de Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland Midden.

Bert van der Els, voorzitter Raad van Toezicht van Brabant C is blij met de benoeming. “Het was niet eenvoudig een opvolger te vinden voor Frans, die samen met het team Brabant C heeft uitgebouwd tot een goed werkend fonds met een stevige positie in het cultuurveld in Brabant en zelfs Nederland. Victoria, met haar ervaring, zien wij als de ideale opvolger die met Brabant C een nieuwe stap kan zetten in de verbinding met private en maatschappelijke partners.”

Het wordt een mooi en spannend jaar voor Brabant C, dat met de regeling Matching Impactprojecten een nieuwe en succesvolle loot heeft toegevoegd aan haar portefeuille. Deze richting biedt veel potentie en zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen in het te ontwikkelen businessplan 2024-2027. De uitbreiding en doorontwikkeling van deze regeling evenals het bouwen en versterken van vitale coalities die geloven in de (maatschappelijke) impact van kunst en cultuur zijn aspecten waar Victoria zich op gaat richten.

 

Blijf op de hoogte,
meld je aan voor de nieuwsbrief