Brabant C strengthens and enhances Brabant's art and cultural offerings, thereby creating national and international appeal of Brabant.
fafafa faa faffa faa
meer over Brabant C

De Stadsredactie

partner:
Stichting The Watershed
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift
 • datum toekenning:
  05 december 2023
 • investering:
  € 38.000
 • Type project:
  ontwikkel project
 • locatie:
  Eindhoven
 • totale begroting:
  € 127.200

‘Imagination is more important than knowledge’

Eindhoven kent al jaren de stadsdichter en stadsschrijver, wisselende literatoren die met woorden hun visie op en aan de stad geven. Drie Eindhovense partijen met liefde voor en kennis van het creatieve woord - de bibliotheek Eindhoven, Boekhandel Van Piere en literair productiehuis Watershed – trekken gezamenlijk op om het concept van de stadsdichter en -schrijver de komende jaren een flinke impuls te geven - om hen urgenter en zichtbaarder maken.

Samen met de stad en de inwoners, met kleine en grote projecten, geworteld in wijken en straten. Het basisidee van de stadsdichter en stadsschrijver blijft overeind, maar dan in een vernieuwde vorm, in een team, samen met andere disciplines. De Stadsredactie wil de verbeelding prikkelen, meer verwondering in de straten van Eindhoven brengen en een bijdrage leveren aan de identiteit van de stad. Met het creatieve woord als aanjager, inspiratiebron en verbindende factor. En op zo’n manier dat ze een inspiratiebron vormen voor andere steden, met een concept dat ook elders ingezet kan worden.

Doelen Stadsredactie

 • De Stadsredactie stimuleert de samenwerking tussen verschillende disciplines, met taal als verbindende kracht. Creatieve taal inspireert de andere disciplines en andersom. De Stadsredactie levert een bijdrage aan de zichtbaarheid en bekendheid van de creatieve kracht en veelzijdigheid van de stad.
 • De Stadsredactie haakt met de activiteiten aan aan de maatschappelijke problemen waar een moderne stad als Eindhoven mee kampt. Eenzaamheid, armoede, te weinig sociale cohesie in sommige wijken.
 • De Stadsredactie levert een vernieuwend concept op, dat ook voor andere steden in Nederland toepasbaar is.
 • De Stadsredactie biedt Eindhovense en Brabantse makers extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen, inkomsten te genereren en hun bekendheid te vergroten, ook buiten de eigen stad en regio.
 • De Stadsredactie is ook een middel voor talentontwikkeling: junior makers worden gekoppeld aan senior makers.

Impact
De Stadsredactie wil een bijdrage leveren aan de identiteit van de stad. Met verbindende verhalen en door creatieve aandacht voor te weinig gehoorde stemmen van de mensen die de stad maken. En daarnaast door de sociale, economische en culturele veelzijdigheid van de stad zichtbaar te maken.

Brabant C
De aanvraag voor Brabant C heeft betrekking op een eerste, anderhalf jaar durende pilot van het project, lopend tot de zomer van 2025. Met als doel een bestendige projectorganisatie op te zetten, gedragen door drie professionele organisaties, die tenminste tien jaar (en liefst nog langer) door kan.


De Ontmoeting met een Ex-gedetineerde 2.0

partner:
Stichting Stormkamer

Vader, mens en ex-gedetineerde

In 2020 ontmoette Hanna Van Mourik Broekman; Dave van Veen, een man met een verleden van 23 jaar in de criminaliteit. Hij was net 'schoon', zoals hij het zelf uitdrukte. Ondanks hun zeer verschillende levenspaden, voelde hun ontmoeting vertrouwd. Dave's openhartigheid over zijn gezinsproblemen en moeilijke jeugdjaren zette haar aan het denken over hoe levens zo verschillend kunnen verlopen.

Geïnspireerd door hun ontmoeting, ontwikkelde Hanna Van Mourik Broekman met haar gezelschap Stormkamer in 2021 “De Ontmoeting met een Ex-gedetineerde”, een theatervoorstelling die een open interactie tussen Dave en de leerlingen centraal stelde. De voorstelling, gericht op jongeren van praktijkscholen vmbo en mavo, werd een succes. Dave’s verhaal en manier van spreken resoneerde sterk bij deze jongeren.

Elk jaar werd de voorstelling hernomen vanwege de blijvende vraag vanuit het onderwijs. Dave begon zich echter af te vragen of zijn verhaal nog steeds de kern moest zijn van de voorstelling. Scholen zagen de waarde van de voorstelling in het licht van toenemende criminaliteit op schoolpleinen, maar er ontbrak iets. Ze besloten daarom het project te evolueren. Scholen kampen namelijk met steeds meer criminaliteit. De handvatten om hierover te praten ontbreken. Samen met Aware4Youth, de organisatie van Dave, besloten ze dat ze de voorstelling naar een nieuwe fase gaan tillen.

Impact
Er zijn jonge Davegelijken; kwetsbare jongeren die zich op het criminele pad bevinden of bevonden, voor wie het van belang is om gehoord te worden, voor zowel de jongere zelf als de leerlingen die heel dichtbij die belevingswereld komen.

Brabant C
Met steun van Brabant C wil Stormkamer een pilot opzetten in Tilburg en Breda om ‘De Ontmoeting met een ex-gedetineerde’ om te vormen tot een impactvol project. Dave neemt elk jaar een ‘jonge Dave’ onder zijn hoede, die door middel van trainingssessies zijn verhaal leert te delen. Dit verhaal wordt vervolgens geïntegreerd in de voorstelling. Daarnaast ontwikkelen ze in samenwerking met onze partners binnen dit educatieve project een voor – en nazorg programma om de impact te borgen.


SPiTS

partner:
Sichting Spits Armhoefse Akkers
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift + lening
 • datum toekenning:
  08 november 2023
 • investering:
  € 140.000
 • Type project:
  internationaal project
 • locatie:
  Tilburg
 • totale begroting:
  € 695.000

Traditie en vernieuwing verbinden

Een lichtkunstwerk door Sigrid Calon, in de stad Tilburg. Een werk dat doormiddel van kunst en technologie een nieuwe symboliek krijgt. Het werk zal geplaatst worden in een nieuwe spits, op de toren van de voormalige Sacramentskerk. Het lichtwerk zal het verhaal vertellen over de veelkleurige stad van generaties doeners en denkers die een nieuwe definitie zoeken na het verloren gaan van de textielindustrie in het midden van de 20e eeuw. Binnen deze zoektocht speelt kunst en cultuur een belangrijke rol.

Tilburg is een stad die beweegt, in mentale en fysieke zin. Ooit een textielstad met een skyline van fabrieksschoorstenen en kerktorens, nu een universiteitsstad van vernieuwing en traditie. Een van de kenmerken van deze vernieuwing is ook herbestemming. Aan het de einde van de Nieuwe Bosscheweg, staat de voormalige Sacramentskerk, een ontwerp van architect Van Beek uit de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Torenspits
Het voornemen is om op de toren, die eind vorige eeuw ontdaan is van de spits, een glazen spits te plaatsen. In de spits zal een dynamisch lichtkunstwerk geplaatst worden. De kleuren veranderen en zullen verwijzen naar stedelijke en maatschappelijke gebeurtenissen. Voor dit werk is een langjarige samenwerking gestart tussen Sichting Spits Armhoefse Akkers en Citymarketing Tilburg. Door deze samenwerking zullen vier specifieke doelgroepen benaderd worden. Daarnaast verbind het werk kunst en technologie.

Voor de uitvoering van de opdracht heeft de stichting Sigrid Calon benaderd, om meerdere redenen. Zij heeft ervaring met complexe trajecten op het gebied van lichtkunst, zoals in Triangular Grid uit 2018, in de Kalverpassage in Amsterdam. Bovendien blijkt uit haar veelzijdige werkpraktijk niet alleen het vermogen tot co creatie, maar ook haar onderzoekende houding. Dit ziet de stichting als een voorwaarde om nieuwe verbindingen te leggen: traditie en vernieuwing gaan bij haar hand in hand.

Brabant C
Met de bijdrage van Brabant C kan de opdracht daadwerkelijk van start gaan. Sigrid Calon met deze bijdrage overgaan naar de uitvoeringsfase; de opdracht, het op te leveren werk, inrichting van het proces, fasering, oplevering, beheer en onderhoud.


House of Panama

Panama Pictures - The Man who fell from the sky - Fotografie: Teis Albers
partner:
Panama Pictures
 • website
 • fase
  in ontwikkeling
 • Financieringsvorm:
  Gift
 • investering:
  € 64.125
 • Type project:
  ontwikkel project
 • totale begroting:
  € 216.666

Where dance meets circus

Panama Pictures maakt voorstellingen op het snijvlak van dans en circus, waarin de disciplines in elkaar overvloeien. Per voorstelling wordt een nieuw universum opgetrokken. Van dans en acrobatiek tot elektronische beats en zang.

Panama Pictures neemt het publiek mee in een zintuigelijk en fysiek verhaal over universele onderwerpen. Choreograaf Pia Meuthen vertaalt hierin literaire en filosofische inspiratiebronnen naar poëtische beelden. Ze toont werelden die herkenbaar zijn voor de toeschouwer maar geeft ook ruimte voor eigen interpretatie.

House of Panama
Met de expertise van Panama Pictures en de faciliteiten die ze hebben in Den Bosch, ontstaat er een Huis waar circus en dans een plek krijgen en waar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden. House of Panama wordt de plek waar Panama Pictures zich omringt met nieuwe, verwante makers en activiteiten, en waar op een vanzelfsprekende manier kruisbestuiving ontstaat. Vaste makers (associated artists) werken regelmatig in het Huis voor onderzoek en (co-)productie. House of Panama wil een dynamische omgeving creëren waar continue verdieping, vernieuwing en verjonging centraal staat. Ze leiden niet op, maar ondersteunen jonge makers waar ze zelf in geloven. Dat werkt ook voor het gezelschap verdiepend en is tevens een kwaliteitsimpuls voor het genre circus/dans. Omdat in de laboratoria artistieke uitwisseling op de vloer gecombineerd wordt met onderzoek naar nieuwe aspecten, dragen deze ook bij aan de genreontwikkeling.

Brabant C
Met de steun van Brabant C kan House of Panama (de kosten van) de onderzoeken  starten die we willen doen in de eerste fase van hun plan. Anderzijds heeft House of Panama voor het komende anderhalf jaar extra budget nodig om de beoogde shared services te kunnen verlenen. Daarnaast zal de steun helpen voor de nieuwe activiteiten die ze in 2023 en 2024 als House of Panama gaan organiseren;

 • Onderzoekslabs; één in het najaar van 2023 en drie in 2024. Deze duren drie tot vier dagen per keer
 • Residenties met begeleiding op maat
 • Workshops en andere verdiepingsprogramma’s met begeleiding op maat
 • De eerste editie van Days of Panama in november 2024
 • Het coproduceren van de nieuwe voorstelling en de Nederlandse tournee van Julian Vogel, en zo zijn werk in Nederland introduceren, in 2024.

Mama, Mag Ik Naar Huis Toe

partner:
Stichting Social Film

Luisteren naar de stem van ongehoorde, naar de kant van verhalen die je bijna nooit hoort

Je kind wordt bij je weggehaald omdat je volgens anderen en instanties niet in staat bent om het zelf op te voeden. Hoe accepteer je dit? Hoe ga je hier als ouder mee om en wat is het beste voor je kind?

In 2021 is de realisatie van de documentaire van ‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ ingezet. Documentaire filmmakers Eline van der Kaa en Jesse van Venrooij hebben in samenwerking met Ge Haanse het filmplan ontwikkeld.

Documentaire
‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ is een documentaire over pleegzorg vanuit het perspectief van ouders. De vragen; ‘Wat maak je door als je niet in staat blijkt te zijn om je eigen kinderen op te (mogen) voeden? Met welke stigma’s en (zelf)verwijten krijg je te maken? En hoe herpak je jezelf en zorg je ervoor dat je toch rust vindt in wat je is overkomen en blijf je het belang van je kind zien? Wat voor impact heeft de uithuis-plaatsing op jou als persoon en in je handelen?’ staan hierin centraal. Het oordeel over deze ouders is vaak hard in de samenleving. Tijdens de documentaire worden er drie moeders gevolgd; Alexandra, Diana en Norely. Alle drie hebben ze een of meerdere kinderen waar ze niet meer zelf voor mogen zorgen. Maar er is (inmiddels) wel goed contact met pleegouders en een goede relatie tussen hen en hun kind. Toch is er na een aantal jaar nog veel ruimte voor verbetering en meer onderling begrip.

Jeugdzorg in de schijnwerpers
Het triggert de documentaire makers om naar de stem van ongehoorde te luisteren, naar de kant van verhalen die je bijna nooit hoort. Nuance aanbrengen in bestaande beeldvorming en denkbeelden en hiermee impact maken. Jeugdzorg staat in de schijnwerpers. Het systeem wordt aangevallen omdat het lijkt te falen. Het is goed dat hier aandacht voor is. Ook binnen de pleegzorg (onderdeel van jeugdzorg) gaat het wel eens mis. De makers van de documentaire vinden het mooi om juist niet het systeem ‘aan te vallen’ maar om een emanciperende film te maken over de beleving van ouders, die je bijna nooit hoort of ziet.

“Ook wanneer het niet lukt om als ouder je kind zelf op te voeden blijf je ouder.”

Een appél op pleegzorgprofessionals, beleidsmakers en ons als maatschappij om anders naar de rol van jeugdzorg, pleegzorg, pleegouder, de naasten en vooral ouders te kijken. Met als ultiem doel: het kind een zo goed mogelijke toekomst bieden binnen de (on)mogelijkheden die er zijn.

Brabant C
Met de hulp van Brabant C kan de begroting volledig gesloten worden. De documentairemakers van ‘Mama, Mag Ik Naar Huis Toe’ zijn er van overtuigd dat ze met deze filmproductie en impactstrategie met extra producten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een positief veranderingsproces, dat uiteindelijk bijdraagt aan een veiligere en prettigere toekomst voor veel pleegkinderen.


Vacature: Lid Raad van Toezicht (maker/kunstenaar)

Bosch Parade – fotografie: Jona Harnischmacher

Als lid van de Raad van Toezicht van het Brabant C Fonds een belangrijke bijdrage leveren aan een bloeiende, ondernemende en maatschappelijk relevante culturele sector in Brabant?

We zoeken een kunstenaar/maker als nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Over het Brabant C Fonds

Het Brabant C Fonds is begin 2015 opgericht door de provincie Noord-Brabant met als doel kunst en cultuur van internationaal niveau in Brabant mede mogelijk te maken en tevens het culturele ecosysteem in Brabant te versterken. Sinds de oprichting is Brabant C continu in ontwikkeling en bekend om de vernieuwende en toekomstgerichte visie op cultuurfinanciering.

In april 2023 heeft Brabant C een nieuwe strategie gepresenteerd richting 2030 om financiering in de culturele sector toekomstbestendiger te maken en in meer regionale spreiding te voorzien. Centraal in deze herpositionering staat het doel om door te ontwikkelen naar een publiek privaat investeringsfonds voor cultuur. Met daarbij de uitnodiging aan het Brabantse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om mee te doen en samen te bouwen aan een bloeiende culturele sector waarin samenwerking en maatschappelijke impact door cultuur centraal staan.

2024 kenmerkt zich als overgangsjaar waarin Brabant C nog onder mandaat twee subsidieregelingen namens de provincie Noord-Brabant uitvoert. Daarnaast is gestart met een eerste publiek private financieringsregeling voor cultuur in de Brainport regio: ASML x Brabant C. Deze bijzondere samenwerking met ASML is een grote stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling naar een publiek-privaat fonds voor cultuur.

De Raad van Toezicht

Toezichtvisie
De Raad van Toezicht is in haar werk gericht op de belangen van enerzijds de culturele sector; de professionele makers. Anderzijds op de andere stakeholders en (co) financiers van Brabant C zoals de provincie en private en maatschappelijke partners. De Raad van Toezicht van Brabant C streeft naar een diverse samenstelling. Daarbij wordt verwacht dat alle leden de visie en missie van Brabant C onderschrijven. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief kritische en professionele samenwerking en een gedrevenheid voor de waarde van cultuur in maatschappelijke vraagstukken en voor toekomstgerichte cultuurfinanciering.

Samenstelling
Op dit moment vertegenwoordigen de huidige leden een culturele, ondernemende en bedrijfseconomische achtergrond. De huidige leden zijn Dhr. David Lauwen (lid en audit commissaris) en Mw. Verily Klaassen (voorzitter). Statutair bestaat de RvT uit vijf leden. De wens bestaat om de invulling van de drie open posities trapsgewijs te doen, zodat er voldoende tijd en aandacht kan zijn om elk van de nieuwe leden zorgvuldig in te werken en als team te gaan functioneren. Gezien de nieuwe propositie en herpositionering van Brabant C naar een publiek-privaat investeringsfonds voor cultuur, liggen er veel uitdagingen en kansen.

Rol Raad van Toezicht
De raad van toezicht komt ten minste een maal per kwartaal bijeen. De Raad van Toezicht fungeert op deze wijze als intern toezichthouder, als werkgever van de directeur – bestuurder,  als adviseur en sparringpartner van de organisatie en als netwerker en ambassadeur voor het Brabant C Fonds.

Gezochte profielen

Tussen voorjaar 2024 en voorjaar 2025 zullen drie nieuwe leden van de RvT worden geworven, één met het profiel cultuur en maatschappelijke impact, één met het profiel publiek private samenwerking / maatschappelijk ondernemerschap en één met het profiel maatschappelijk betrokken veranderaar. Het eerste profiel, waarvoor nu geworven wordt betreft:

Profiel cultuur en maatschappelijke impact
Een professionele kunstenaar of maker die met de voeten in de klei staat of heeft gestaan en die artistieke processen kent en snapt. Een Raad van Toezicht lid met een visie op de vraag hoe je met creativiteit maatschappelijke uitdagingen aan kan pakken en die ervaring heeft met het inzetten van de kracht van creativiteit en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Iemand die zich wil inzetten voor cultuur en cultuurfinanciering in Brabant, maar zelf niet uit Brabant komt en kennis en inzicht heeft in nationale en internationale culturele ontwikkelingen.

Algemene kwaliteiten van de leden Raad van Toezicht

Voor ieder lid van de Raad van Toezicht van Brabant C gelden de volgende kenmerken:

 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten, goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Het onderschrijven van de missie en ambities van het Brabant C Fonds.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvast).
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen: collegiaal, alert en als het moet kritisch.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, geen strijdig belang of ongewenste verstrengeling van belangen.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. De inschatting is ca 4 – 6 uur per maand.
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.
 • Heeft een sterke binding met de culturele sector, een binding met Brabant en een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Minimaal beschikbaar voor één termijn van 4 jaar.
 • Van het lid met het profiel Cultuur en maatschappelijke impact wordt bovendien verwacht dat deze kennis en ervaring heeft van het makerschap, van artistieke processen en van de uitdagingen die hierbij horen op gebied van financiering, samenwerking met maatschappelijke partijen en op gebied van internationalisering. Kortom dat deze binnen de RvT én naar buiten toe het perspectief van de maker kan vertegenwoordigen.

De leden van de RvT vullen elkaar aan in kennis, kunde, ervaring en vormen een collegiaal team dat de provincie en de samenleving weerspiegelt in zijn diversiteit en dynamiek. Leden hebben specialismen en kunnen ook als generalist denken, oordelen en handelen. Zij onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie. Het betreft een bezoldigde functie (vacatievergoeding). Daarnaast kunnen onkosten, zoals reiskosten, worden gedeclareerd.

Procedure

De organisatie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk zondag 19 juni 2024 via de website van Colourful People in te sturen.

De gesprekken worden gehouden op maandag 1 juli, zowel overdag als in de avond. Een referentieonderzoek is onderdeel van de procedure. Een tweede (klik)gesprek willen we graag doen in de (maak)omgeving van het nieuwe RvT lid, zodat we elkaar en elkaars beroepspraktijk nog beter leren kennen.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk; richtdatum 1 augustus 2024.

Bekijk de hele vacature op colourfulpeople.nl.

Het nieuwe Brabant C: nieuwe propositie én visuele identiteit

Beeld: Koelhuis Eindhoven

Vanaf 2024 varen we een nieuwe koers waarin alle focus gaat naar maatschappelijke impact maken met kunst en cultuur. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen met culturele, publieke én private partners. Een nieuwe koers vraagt ook om een eigentijdse uitstraling. Daarom presenteren we met trots een nieuwe, krachtige en toekomstgerichte visuele identiteit voor het nieuwe Brabant C.   

Samen investeren in creativiteit met impact
Kunst en cultuur laten je met andere ogen naar de wereld kijken. Nieuwe perspectieven en bewustwording, dat is precies wat veel maatschappelijke vraagstukken nodig hebben. Daarom investeren we bij Brabant C in creativiteit met impact. Projecten die je niet alleen in vervoering brengen, maar ook verbinden en echt iets in beweging zetten. Uit Brabant, voor een wereld in verandering.

De focus op kunst en cultuur, met méér dan alleen artistieke waarde, helpt om partijen te verbinden. Via Brabant C vinden toekomstgerichte culturele, publieke en private partners elkaar. Samen ondersteunen we professionele makers en organisaties die via cultuur willen bijdragen aan de maatschappelijke thema’s van vandaag.

Als je echte verandering wilt stimuleren, moet je zelf ook het lef hebben om vertrouwde patronen los te laten. Brabant C is een ondernemend investeringsfonds met een open houding, gericht op samenwerking en cofinanciering. We inspireren net zoveel als we investeren.

Waar Brabant C en partners samenkomen ontstaat impact. Dat verdient een omlijsting. Dit is Cultuur met de hoofdletter C. Dit is het nieuwe Brabant C.

Blijf op de hoogte,
meld je aan voor de nieuwsbrief